Zmiana organizacji pracy

W związku z informacją Ministerstwa Zdrowia dotyczącą objęcia od 10 października powiatu słupskiego czerwoną strefą zagrożenia, od dnia 12 października 2020 r. do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej będzie nieczynny dla interesantów.

W związku z art. 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dębnicy Kaszubskiej przyjmowani będą  interesanci, w sprawach niezbędnych z zakresu pomocy społecznej do zapewnienia pomocy obywatelom. Obsługa odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem. tel.: 59 8131-564, 59 841-21-89

Z uwagi na panującą pandemię COViD 19 pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dębnicy Kaszubskiej będą pracować w terenie interwencyjnie.

W dniu wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej: wejście do Ośrodka  wyłącznie  w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Przypominamy, iż wiele spraw możecie załatwić Państwo drogą elektroniczną, kierując pismo czy wniosek na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez system EPUAP - https://www.gov.pl/    ,

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców jak również pracowników Ośrodka, dokumenty, które trafiają do nas pocztą tradycyjną poddawane są 48 godzinnej kwarantannie.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Piotr Reszka

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Dębnica Kaszubska, dnia 08 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020
opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwraca się z zapytaniem ofertowym o Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2025”

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym przez Ministra Zdrowia komunikatem z dnia 1 października 2020 r. dotyczącym ustanowienia na terenie powiatu słupskiego żółtej strefy zagrożenia, w trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, apeluję o niebezpośrednie formy kontaktu z pracownikami OPS.

Prosimy o kontaktowanie się w sposób telefoniczny lub mailowy. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem, prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę. Interesanci umówieni na wizytę są zobowiązani do:

 1. punktualnego przybycia na wyznaczoną godzinę,
 2. dezynfekcji rąk (środki dezynfekcyjne udostępnione są wewnątrz budynku),
 3. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy (za wyjątkiem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia) oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika OPS,
 4. zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

Apelujemy by w miarę możliwości pojawiać się pojedynczo w naszej siedzibie, a dzieci pozostawiać w domu pod opieką bliskich.

tel.: 59 8131-564, 59 841-21-89

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – COV. 2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej oferuje pomoc w formie dokonania zakupu i dostarczenia niezbędnych artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej oraz leków.

Pomoc kierowana jest wyłącznie do osób objętych obowiązkową kwarantanną domową, które po wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osób i podmiotów), nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie pomocy w formie dokonania zakupów.

Pomoc zostanie udzielona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka i ustaleniu formy pomocy. Usługa dostarczania żywności jest bezpłatna, natomiast koszt zakupów pokrywa zainteresowany z własnych środków.

Dyżury pełnione są przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej od poniedziałku do niedzieli w godz. 7 – 19 w godzinach pracy ośrodka: nr tel.: 59 8131-564, 59 841-21-89 oraz poza godzinami pracy ośrodka: nr tel.: 781 008 121 oraz email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe nr 3/2020

z dn. 17 września 2020 r.

na prace remontowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie trzech pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe dotyczące remontu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ogłasza nabór na stanowisko konsultanta.

Więcej informacji TUTAJ.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ogłasza nabór na stanowisko inspektora.

Więcej informacji TUTAJ.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej podaje do wiadomości,
iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego całkowicie lub częściowo, reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami, a także sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Czytaj więcej: Szukamy opiekuna prawnego/kuratora

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej zatrudni na czas określony pracownika socjalnego.

Więcej informacji TUTAJ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej zatrudni na czas określony Asystenta rodziny.

Więcej informacji TUTAJ

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

 1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
 2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
 9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

Informacja dla potrzebujących (coronawirus COVID – 19)

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uruchomiono platformę. https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej pełnią dyżur telefoniczny:

w godzinach pracy ośrodka: nr tel.: 59 8131-564, 59 841-21-89 oraz poza godzinami pracy ośrodka: nr tel.: 512426115 oraz email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielania informacji oraz pomocy osobom w potrzebie, zwłaszcza samotnym w wieku starszym, niepełnosprawnym.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ORGANIZACJI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH ORAZ REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” ORAZ DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH DO PRACY Z RODZINAMI, KTÓRE PRZEJAWIAJĄ PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty”, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Czytaj więcej: Organizacja Zespołu Interdyscyplinarnego

Procedura Niebieskie Karty w czasie pandemii/epidemii/stanów nadzwyczajnych

Wstęp

Podstawą prawną działania w czasie pandemii/epidemii/stanów nadzwyczajnych jest art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym członkowie grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach swoich obowiązków służbowych. Zapis ten skutkuje tym, że sposób postępowania w ramach procedury NK jest analogiczny jak w przypadku innych obowiązków służbowych. Jeżeli zatem pracodawca wprowadza zmiany organizacyjne w miejscu pracy oznacza to, że dotyczą one również udziału w procedurze NK. Z jednej strony nie ma zatem możliwości zawieszenia procedury NK, z drugiej sposób realizacji procedury podlega tym samym ograniczeniom co wykonywanie innych obowiązków służbowych. 

Czytaj więcej: Procedura Niebieskie Karty w czasie pandemii

Wsparcie psychologiczne dla osób w trudnej sytuacji w związku z kwarantanną

Osoby przebywające w kwarantannie domowej, a także inne osoby znajdujące się w trudnej sytuacji psychologicznej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym mogą skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Psychologowie Centrum skontaktują się telefonicznie z każdą osobą zgłaszającą potrzebę wsparcia, najszybciej jak to będzie możliwe.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem – 59 848 10 94 w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, tj. 7.30 – 15.30, a po godzinach pracy pod nr telefonu – 665 825 505.

Zgłoszenie można również przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysyłając wiadomość podając swoje imię, nazwisko i nr telefonu, w tytule wpisując pomoc psychologiczna.

Wsparcie seniorów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Osoby starsze, a także ich opiekunowie oraz osoby bliskie mogą skorzystać z poradnictwa telefonicznego SREBRNEGO TELEFONU prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku pod numerem 512 079 526.

W ramach poradnictwa udziela się informacji:

 • o podstawowych zasadach ochrony przed koronawirusem;
 • o inicjatywach wsparcia dla seniorów realizowanych w gminach powiatu słupskiego tj. dowóz żywności, pomoc przy zakupach, itp;
 • istnieje również możliwość zgłoszenia chęci skorzystania ze wsparcia psychologicznego, wówczas psycholog Centrum kontaktuje się z seniorem w najszybszym możliwym czasie.

SREBRNY TELEFON funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Informacja: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.03.2020 r.

Kwarantanna - i co dalej? Zobacz, na co możesz liczyć

Kwarantanna to niecodzienna sytuacja, która może budzić niepokój. Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostałeś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Możesz liczyć na wsparcie z wielu miejsc. Od czego zacząć?

W tej szczególnej sytuacji najważniejszy jest spokój i stosowanie się do zaleceń. Dla wielu osób, szczególnie starszych, samotnych czy niepełnosprawnych, jest to czas wyjątkowo trudny.

- Nikt nie będzie pozostawiony sam sobie. Zapewniam, że wszyscy, na każdym szczeblu, robimy co w naszej mocy, by każdy potrzebujący otrzymał wsparcie. Szczególną uwagą i troską obejmujemy osoby starsze, samotne, niepełnosprawne - te, które mogą się dzisiaj czuć najbardziej zagubione - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pierwszym krokiem powinien być telefon do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, czyli osobom najbardziej potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną, które nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

- Gorąco apeluję - niech każda osoba posiadająca informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, zwróci się do ośrodka pomocy społecznej. Bądźmy wrażliwi na siebie nawzajem - mówi minister Marlena Maląg.

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie - chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

W sytuacji, gdy osoba starsza, samotna, niepełnosprawna, rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie produktów żywnościowych lub gorącego posiłku, takiej pomocy udzieli gmina.

- Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe - wskazuje szefowa MRPiPS.

Potrzebna pomoc psychologa? W tej sprawie należy kontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w swojej gminie lub powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

Załączniki:
Pobierz plik (kwarantanna domowa.pdf)Ulotka dotycząca kwarantanny[ ]350 kB

ZAKUPY DLA OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W tym trudnym czasie walki z koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkających w Gminie Dębnica Kaszubska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej uruchamia specjalną pomoc w formie dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków osobom starszym, niepełnosprawnym, nie posiadających rodzin bądź osób bliskich, które mogłyby dostarczyć zakupy.

Wystarczy zadzwonić na numer telefonu: 59 8131564 lub 59 8412189 i podać swoje dane kontaktowe, by otrzymać pomoc. Z każdą z osób, która zadzwoni, skontaktuje się pracownik tut. OPS i ustali formę pomocy.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Natomiast koszt zakupów pokrywa zainteresowany.

Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYM ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM  (koronawirus), W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

KLIENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ ZWRACA SIĘ DO OSÓB

KORZYSTAJĄCYCH Z REALIZOWANYCH W TUTEJSZYM OŚRODKU ŚWIADCZEŃ

TJ: ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,

ZASIŁKÓW STAŁYCH, ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, ZASIŁKÓW CELOWYCH, STYPENDIÓW SZKOLNYCH

O ZAKŁADANIE KONT BANKOWYCH CELEM SPRAWNIEJSZEGO I SZYBSZEGO PRZEKAZYWANIA PAŃSTWA ŚWIADCZEŃ.

 

W załączeniu druki do wypełnienia celem przekazywania środków na konto bankowe

Druk nr 1 - przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste

Druk nr 2 - zgoda na przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste innej osoby niż wnioskodawca

Załączniki:
Pobierz plik (Druk nr 1.pdf)Druk nr 1[ ]12 kB
Pobierz plik (Druk nr 2.pdf)Druk nr 2[ ]15 kB

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus), rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o bezpieczeństwo Klientów i pracowników uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej do niezbędnego minimum.

Informujemy, że wszelkie sprawy, które nie wymagają bezpośredniej obecności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, możecie Państwo załatwić drogą mailową lub telefoniczną (tel. 59 813 15 64, 59 841 21 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Na wypadek wystąpienia objawów charakterystycznych dla koronawirusa (gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem) podajemy numery kontaktowe do Pomorskiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Słupsku, z którą należy się bezzwłocznie kontaktować

59 843 12 91 lub 608 205 830

a także do najbliższych oddziałów zakaźnych: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 58 341 55 47 Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 58 699 85 78

Przypominamy również o zaleceniach:

 • częste mycie rąk
 • unikanie miejsc publicznych zatłoczonych
 • unikanie odwiedzania rynków i targów, na których znajduje się żywy inwentarz
 • przestrzeganie zasad higieny żywności
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 • regularnie mycie lub dezynfekcja powierzchni dotykowych
 • regularne dezynfekowanie swojego telefonu i niekorzystanie z niego podczas spożywania posiłków
 • zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy
 • stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywność w Słupsku [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] – Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Zaproszenie do współpracy.

Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej, w szczególności trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Formy pomocy rodziny wspierającej mogą być różne, uzależnione od potrzeb i współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomaga konkretnej rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze w:

 • opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi), która ma pełnię władzy rodzicielskiej, prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci, członkowie rodziny nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Dębnica Kaszubska po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zawiera umowę, w której określone zostają zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie wspieranej (np. wydatki związane z wyjściem do miejsc kultury, rekreacji, przejazdy komunikacją).

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do asystenta rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 osobiście lub tel. nr: 59 8131564, 59 8412189 wew. 24 lub 34, lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyciąg z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924).

Art.29.1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art.30.1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art.31.1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust.1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na kuratorów/opiekunów prawnych

dla osób częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art.3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy administracji rządowej oraz o zmianie innych ustaw (DZ.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), nakładają na gminę jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art.  162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osoba ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na kuratora/opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji  określonej w ogłoszeniu,
 • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna prawnego” w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Mobilny Punkt Informacyjny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej serdecznie zaprasza wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działania na rzecz osób potrzebujących.

U nas znajdzie się miejsce dla uczniów, studentów, osób aktywnych zawodowo, jak i tych, którzy są na emeryturze lub rencie.

Nie ważne ile masz lat – u nas znajdzie się miejsce dla każdego.

Pamiętaj, pomagając innym pomagasz także sobie – dobro ofiarowane drugiemu człowiekowi wraca ze zdwojoną siłą.

Czekamy na Ciebie.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej informuje, iż trwa nabór uczestników do powstającego w Motarzynie Środowiskowego Domu Samopomocy osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzania czynności psychicznych.

Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie świadczył usługi między innymi w ramach indywidualnych i zbiorowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. ks. Antoniego Kani 26, pok. nr 2 lub telefonicznie pod nr: 59 8131564, 59 8412189.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020.

Podprogram operacyjny  wrzesień 2018 - czerwiec 2019

Czytaj więcej

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z terenu województwa pomorskiego, gmina Dębnica Kaszubska przy współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 1570 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z gminy Dębnica Kaszubska
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 715524 ton żywności;
  • 10103 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorach:

Pomoc społeczna, Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, Dodatki mieszkaniowe, Fundusz alimentacyjny, Zespół interdyscyplinarny, Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej, Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, Stypendia i zasiłki szkolne, Dodatek energetyczny, Karta dużej rodziny, Zasiłki dla opiekunów, Program „Rodzina 500+”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. zbiorach jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: Katarzyna Jakubowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 693064318; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Czytaj więcej: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dołącz do grona wolontariuszy i zmieniaj świat! Czekamy właśnie na Ciebie!

Jeżeli masz odrobinę wolnego czasu, chcesz rozwijać swoje pasje, lubisz nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a korzyści materialne nie są dla Ciebie najważniejsze

to zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu.

Celem współpracy jest realizacja zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach POPŻ 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Oczekujemy od wolontariuszy zaangażowania przynajmniej jeden dzień w miesiącu.

Osoby chętne do współpracy mogą zgłaszać się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 lub tel. 598131564, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisko opiekuna w sekcji usług opiekuńczych.

Więcej informacji TUTAJ

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż kasa tut. Ośrodka jest otwarta w godzinach:

Poniedziałek

9.30 - 16.00

Wtorek - Czwartek

9.00 -14.00

Piątek

9.00 - 13.00

Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

 

Na podstawie § 22 pkt. 1 i § 26 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ustalonego Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej zarządzam, co następuje:

 1. Z dniem 01 stycznia 2018 roku ustalam rozkład czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w następujący sposób:
  • Poniedziałek: 8:00 – 17:00
  • Wtorek: 7:00 – 15:00
  • Środa: 7:00 – 15:00
  • Czwartek: 7:00 – 15:00
  • Piątek: 7:00 – 14:00
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ulotka do projektu

Opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2017 w zakresie dystrybucji i środków towarzyszących, ich cele i wyników oraz podkreślającą wkład Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebujących finansowanie tych działań, zgodnie z Wytycznymi IZ (MRPiPS) dla beneficjentów i organizacji partnerskich dotyczącymi informowania i komunikacji w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Słupsku.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 1.501 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 65,24477 ton żywności;
  • 10192 paczek żywnościowych;
  • 0 posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 36 osób.
 6. Rodzaje warsztatów:
  • Ekonomiczne - 2 spotkań dla  24 uczestników
  • Żywieniowe – 1 spotkań dla 3 uczestników
  • Kulinarne - 1 spotkań dla 9 uczestników
  • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0uczestników

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ranach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w projekcie

PROJEKT AKTYWIZACJA SPOLECZNA

z nowa energia

Więcej na temat projektu  TUTAJ .

 

Najtrudniejszy pierwszy krok II

projekt Nowa szansa

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA ROMANISZYN SP. Z O.O.

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „INTERGRACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA”

Oferujemy:

 • płatne staże zawodowe – 1300 zł netto/m-c dla Uczestników Projektu
 • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego
 • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty motywacyjne
 • kompleksowe pośrednictwo pracy
 • wysokiej jakości bezpłatne kursy zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW Z POWIATÓW:

Czytaj więcej: "Integracja w stronę zatrudnienia"

Nowe kryteria kwalifikowania osób do korzystania z Banku Żywności.

Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że od dnia 01.01.2017r. zmianie ulegają kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania żywności z Banku Żywności.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , TJ. 1268,00 zł DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ I 1028,00 zł DLA OSOBY W RODZINIE.”

W związku z powyższym osoby, których dochód nie przekracza 1268,00 zł dla osoby samotnej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie mogą składać oświadczenie o wysokości swoich dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wymagane jest również złożenie oświadczenia dotyczącego sytuacji rodziny.

Po dokonaniu weryfikacji pomoc w formie żywności zostanie przyznana i wydana w terminie, o którym osoba zainteresowana zostanie poinformowana telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 •  Infolinię: –  800 120 002 (czynną całą dobę) w tym:
  • o dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
  • o dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
  • o dyżur prawny – środy w godzinach 18-22
 • telefoniczne dyżury prawników – 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
 • e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
  (poniedziałki w godzinach 13-15) 

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia  pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. 

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • konsultacje telefoniczne – 22 250 63 12 (środy w godzinach 10-13)
 • konsultacje mailowe – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

plakat klasa biznes

Nowy Zawód - Lepsza Praca

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 350 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Nasza oferta:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o. o oraz Fundacją NOVA, w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2018 r. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, należące do min. jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Czytaj więcej: Nowy Zawód - Lepsza Praca

PLAKAT Edukacja Kompetenecje Zatrudnienie

Informacja o naborze wniosków w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” w powiecie słupskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje mieszkańców powiatu słupskiego o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski o pomoc mogą składać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będące mieszkańcami powiatu słupskiego. Studenci / uczniowie rozpoczynający lub kontynuujący naukę na poziomie wyższym mogą otrzymać pomoc, dotyczącą semestru / półrocza nauki w postaci:

 • opłaty za naukę (czesne) – w kwocie równej kosztom czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – w kwocie 1.000 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania oraz o kolejne 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny.

Za naukę na poziomie wyższym przyjmuje się naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie www.pfron.org.pl. Druki wniosków są dostępne na stronie www.pcpr.slupsk.pl. Informacje udzielane są również pod numerem telefonu 59 848-10-98.

Wnioski na nowy semestr/półrocze nauki przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, pokój 4 w terminie od 1 września do 10 października 2016 roku.

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

niebieska liniaPodczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:

 • wsparcie psychologiczne;
 • informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie;
 • pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu).

Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość - nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków, razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!

www.niebieskalinia.info , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa Cię bić, stop przemocy1

ani w żaden inny sposób krzywdzić!

 

Przemoc jest przestępstwem jak każde inne!

 

Jeśli ktoś doznaje przemocy lub jest świadkiem  przemocy w rodzinie, bądź najbliższym otoczeniu jego obowiązkiem jest zawiadomienie odpowiednich służb i zapewnienie bezpieczeństwa takiej osobie !!!