MIESIĄC

RODZAJ ŚWIADCZEŃ

 

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

ŚWIADCZENIE

WYCHOWAWCZE 500 +

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  • ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM: ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE I CELOWE

A - Ł

M - Ż

 A - J

K - O

P - Ż

 STYCZEŃ

10

-

22

23

24

27

28

 LUTY

10

 -

20

21

24

25

26

 MARZEC

10

20

23

24

25

26

27

 KWIECIEŃ

10

 -

22

23

24

27

28

 MAJ

8

 -

21

22

25

26

27

 CZERWIEC

 10

 19

22

23

24

25

26

 LIPIEC

10

 -

22

23

24

27

28

 SIERPIEŃ

10

 -

21

24

25

26

27

 WRZESIEŃ

10

 -

22

23

24

25

28

 PAŹDZIERNIK

9

 -

22

23

26

27

28

 LISTOPAD

10

 -

20

23

24

25

26

GRUDZIEŃ

10

 11

14

15

16

17

18