MIESIĄC

RODZAJ ŚWIADCZEŃ

 

DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

ŚWIADCZENIE

WYCHOWAWCZE 500 +

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  • ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM: ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE I CELOWE

A - Ł

M - Ż

 A - G

H - Ł

M - R

S - Ż

 STYCZEŃ

10

-

21

22

23

24

25

28

 LUTY

8

 -

19

20

21

22

25

26

 MARZEC

8

19

20

21

22

25

26

27

 KWIECIEŃ

10

 -

18

19

23

24

25

26

 MAJ

10

 -

21

22

23

24

27

28

 CZERWIEC

 10

 18

19

21

24

25

26

27

 LIPIEC

10

 -

19

22

23

24

25

26

 SIERPIEŃ

9

 -

21

22

23

26

27

28

 WRZESIEŃ

10

 -

20

23

24

25

26

27

 PAŹDZIERNIK

10

 -

21

22

23

24

25

28

 LISTOPAD

8

 -

21

22

25

26

27

28

GRUDZIEŃ

10

 12

13

16

17

18

19

20