Gdzie składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach „Programu 500+” ?

Realizacja świadczenia wychowawczego należeć będzie do gminy. Zadanie to zostało nałożone na wójta, który korzystając z możliwości ustawowych upoważnił kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.

Na terenie Gminy Dębnica Kaszubska realizatorem „Programu 500+” będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

Druki wniosków są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 26 pokój nr 5, (sekcja świadczeń rodzinnych), lub na stronie internetowej www.opsdebnicakaszubska.pl.

Wypełnione wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, pokój nr 4 i 5 (sekcja świadczeń rodzinnych), lub elektronicznie.