Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom gminy, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych.

Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Osoby potrzebujące wsparcia prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8131 564 lub 59 8412189 codziennie w dni robocze w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.00, wtorek - czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00, w piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00.