Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom gminy, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych.

Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia.


Osoby potrzebujące wsparcia prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26 76-248 Dębnica Kaszubska, tel. 59 8131 564 lub 59 8412189 w codziennie w dni robocze od godz. 7.00 do godz. 15.00.