KIEROWNIK

 • Krystyna Szustak - do kompetencji kierownika należą sprawy ogólnego kierownictwa i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań Ośrodka oraz reprezentowania go na zewnątrz. Upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań: pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, stypendia i zasiłki szkolne, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

KSIĘGOWOŚĆ

 • Emilia Paluszek - Pek - Główny księgowy - ponosi odpowiedzialność za całokształt prowadzonej działalności finansowej Ośrodka.
 • Izabela Więcek -  kadry i płace

REJONY PRACY SOCJALNEJ

 • Rejon 1: Dębnica Kaszubska, Podwilczyn, Mielno, Łysomice, Krzywań
  Pipczyńska Małgorzata
  – pracownik socjalny
 • Rejon 2: Dębnica Kaszubska - ul. ks. Antoniego Kani, Motarzyno, Kotowo, Niemczewo, Goszczyno, Ochodza, Jamrzyno, Spole, Strzegomino, Krzynia,
  Rekowska Jolanta– pracownik socjalny
 • Rejon 3: Gogolewo, Gogolewko, Dobra, Dobrzec, Maleniec, Podole Małe, Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Grabin.
  Żywicka Hanna– pracownik socjalny
 • Rejon 4: Budowo, Jawory, Gałęzów, Niepoględzie, Grabówko.
  Kuflewska Teresa– pracownik socjalny
 • Rejon 5: Borzęcino, Borzęcinko, Łabiszewo, Brzeziniec, Boguszyce, Starnice, Troszki, Leśnia, Dobieszewo, Dobieszewko, Żarkowo
  Kogut Emilia– pracownik socjalny

WSPIERANIE RODZINY

 • Agata Łowczyk – asystent rodziny
 • Anna Kowalska – asystent rodziny

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

 • Małgorzata Kotlęga – świadczenia rodzinne i opiekuńcze, 
 • Katarzyna Pszczółkowksa – świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, prowadzenie kasy tut. Ośrodka
 • Katarzyna Kerlin - podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

 • Ilona Dobrynin - świadczenia wychowawcze
 • Honorata Wojtachnio - świadczenia wychowawcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE W DOMU CHOREGO

 • Bożena Walawicz- opiekun nad chorym w domu
 • Aldona Sontowska – opiekun nad chorym w domu
 • Marzena Szczudlińska -.opiekun nad chorym w domu
 • Ewa Lehmann - opiekun nad chorym w domu
 • Agnieszka Sibińska - Dawidowicz - opiekun nad chorym w domu

OBSŁUGI

 • Marzenna Jurczyszyn - pomoc biurowa, sprzątaczka