KIEROWNIK

 • Piotr Reszka - do kompetencji kierownika należą sprawy ogólnego kierownictwa i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań Ośrodka oraz reprezentowania go na zewnątrz. Upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań: pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, stypendia i zasiłki szkolne, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

KSIĘGOWOŚĆ

 • Emilia Paluszek - Pek - Główny księgowy - ponosi odpowiedzialność za całokształt prowadzonej działalności finansowej Ośrodka.
 • Izabela Więcek -  kadry i płace

REJONY PRACY SOCJALNEJ

 • Rejon 1: Dębnica Kaszubska - Pipczyńska Małgorzata
 • Rejon 2: Budowo, Gałęzów, Grabówko, Jawory, Niepoględzie - Anna Kowalska
 • Rejon 3: Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewo, Gogolewko, Leśnia, Maleniec, Podole Małe, Suliszewo, Troszki, Żarkowo - Walawicz Bożena
 • Rejon 4: Boguszyce, Borzęcino, Borzęcinko, Brzeziniec, Dudzicze, Grabin, Krzywań, Leśna Polana, Łabiszewo, Starnice, Starniczki - Kogut Emilia
 • Rejon 5: Dargacz, Dobrzykowo, Goszczyno, Jamrzyno, Kotowo, Krzynia, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Motarzyno, Niemczewo, Ochodza, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny, Spole, Strzegomino, Sulin – Kłapkowska Daria

WSPIERANIE RODZINY

 • Agata Łowczyk – asystent rodziny
 • Małgorzata Szczęk– asystent rodziny

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

 • Małgorzata Kotlęga – świadczenia rodzinne i opiekuńcze, 
 • Katarzyna Pszczółkowska – świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, prowadzenie kasy tut. Ośrodka
 • Katarzyna Kerlin - podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

 • Ilona Dobrynin - świadczenia wychowawcze, koordynacja usług opiekuńczych

USŁUGI OPIEKUŃCZE W DOMU CHOREGO

 • Ewa Jakubaszek- młodszy opiekun nad chorym w domu
 • Aldona Sontowska – opiekun nad chorym w domu
 • Marzena Szczudlińska -.opiekun nad chorym w domu
 • Agnieszka Sibińska - Dawidowicz - opiekun nad chorym w domu
 • Agnieszka Olczak -  młodszy opiekun nad chorym w domu

OBSŁUGI

 • Marzenna Jurczyszyn - pomoc biurowa, sprzątaczka