ZAPRASZAMY DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień.

Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie, jak również pracowników instytucji pomocowych.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy oraz spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

W każdy czwartek w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. ks. Antoniego Kani 16 a działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz Grupa Wsparcia dla osób uzależnionych.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego w sali nr 8 Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w godzinach od 13.00 do 16.00 świadczone będą anonimowe i nieodpłatne porady w zakresie:

  • pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinie,
  • porad związanych z przemocą w rodzinie,
  • uzależnienia od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki),
  • problemów wychowawczych dzieci i młodzieży (depresja, zachowania ryzykowne),
  • uzależnienia behawioralne – internet, komputer, telefon.

Pomoc z zakresu szeroko rozumianej problematyki uzależnień będzie można uzyskać zarówno osobiście, jak i telefonicznie pod nr - 690 820304 w godzinach otwarcia punktu.

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych - odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, przy ul. ks. Antonoiego Kani 16a, pokój nr 8 parter)) w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00.

Osoby uzależnione od alkoholu mogą skorzystać także ze wsparcia podczas mitingów grupy AA organizowanych w salce przy kościele parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Kośielnej 2. Spotkania odbywają się w każdy piątek w godzinach od 19.15 do 20.15.