Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębnica Kaszubska została powołana na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.) zarządzeniem nr OG 14/07 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 16 stycznia 2007 roku, zmienionym zarządzeniem nr OG/111/2012 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia5 marca 2012 r.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Ewa Kuklińska - przewodnicząca komisji
  2. Barbara Kumpin
  3. Anna Szocik
  4. Teresa Kozdroń - Kołacka
  5. Beata Spierewka - Tyrkinhejm
  6. Krystyna Szustak
  7. Ireneusz Ziółkowski