Nowy Zawód - Lepsza Praca

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 350 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Nasza oferta:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o. o oraz Fundacją NOVA, w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2018 r. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, należące do min. jednej z poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia:

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania
 • Warsztaty Poszukiwania Pracy
 • Kursy/szkolenia zawodowe, m.in. Prawo jazdy kategorii: C lub C+E, Operator koparko ładowarki, Spawacz metodą: MIG/MAG/TIG i wiele innych
 • Płatne staże zawodowe
 • Indywidualne wsparcie pośrednika pracy
 • Indywidualne wsparcie psychologa
 • Asysta osobista skierowana do osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe:

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, wyżywienie w trakcie kursu/szkolenia zawodowego oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

Staże zawodowe, indywidualne wsparcie psychologa oraz asysta osobista są fakultatywnymi formami wsparcia, dobieranymi w zależności od potrzeb uczestnika.

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 10.2016 do 12.2017.

Wyłonienie Uczestników nastąpi w 5 turach, co około 3 miesiące

Zgłoszenia do projektu:

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić oraz dostarczyć do biura Projektu: Formularz zgłoszeniowy lub zadzwonić pod numer tel. 58 751 40 16, 58 751 40 02, wysłać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00

Uwaga!

Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.